Log ind   |  
Bestyrelsen Minimer

Sådan kontakter du os :

Fakse Ladeplads Vandværk ApS.
Vråmosevej 3
4654 Faxe Ladeplads
Email: flvand@newmail.dk

Tlf. 56 71 61 52  (hverdage ml. 9:30 og 13:00)

Drifts- og vagttelefon: 21 63 62 40 (hverdage ml. 08-16)

Ved brud eller mistanke om brud kan vagttelefonen kontaktes døgnet rundt.

Drift og vagt varetages af Vandteknik.

 

Aktuelt Minimer

Torsdag d. 18. juli 2019 opdatering kl 12:00  Der er kort før kl. 11:30 igen åbnet for vandet. Der kan dog gå et stykke tid inden trykket har stabiliseret sig.

Juni og juli 2019 I for bindelse med vandværkets sætning af målerbrønde hos forbrugere vil der i de kommende måneder vil der, kunne blive lukket for vandet i kortere perioder ad gangen. Der er tale om:

  • Fredensvej
  • Favrbyvej
  • Fynsvej
  • Jyllandsvej
  • Faxevej
  • Pilebakken og Pile Allé. 


Vandanalyser Minimer

Vandanalyse af vandet fra Fakse Ladeplads Vandværk

Gældende lovgivning kræver at vandkvaliteten løbende skal kontrolleres af godkendte laboratorier.

Faxe Kommune har det overordnede tilsyn med vandværket og vandkvaliteten. Fakse Ladeplads Vandværk kontrolleres af laboratoriet Eurofins. Der foretages jævnligt uanmeldte prøvetagninger forskellige steder i forsyningsområdet. Prøverne analyseres og resultaterne skal være offentlig tilgængelige.

Her på siden kan du finde en oversigt over de ting, der testes for, grænseværdier og en lille forklaring.

Der foretages to forskellige typer prøver.

Råvandsprøver tages  som vandprøver  direkte ved boringerne og

Rentvandsprøver tages som vandprøver direkte fra ledningsnettet.

Råvandsprøverne analyseres for miljøfremmede stoffer – f.eks. fra sprøjtegift – og en del andre stoffer.

Der er ikke krav om, at råvandsprøverne skal være offentlig tilgængelige.

Hårdheden af Fakse Ladeplads Vandværk's vand er 15 ºdH (temmelig hårdt)

Resultat af seneste vandanalyse
Resultater af tidligere vandprøver


Hvis du vil videre mere om hvordan en vandanalyse kan læses klik her

Ophavsret (c) 2019 Fakse Ladeplads Vandværk ApS.